Όπως γνωρίζετε από τις 11/03/2020 ανεστάλησαν, λόγω της πανδημίας, όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες στη χώρα, καθώς και τα προγράμματα ΛΑΕΚ. Με την 11/03/2020 ανακοίνωση μας, σας ενημερώσαμε για τις διαδικασίες που οφείλατε να ακολουθήσετε. Στις 17-05-2020 ολοκληρώνεται ο χρόνος υλοποίησης της τρέχουσας εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2020. Μετά τις 18/5/2020 και σε χρόνο που θα ανακοινωθεί, θα ξεκινήσει η εφαρμογή της νέας εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24-Β φάση. Ως εκ τούτου θα αποπληρωθούν μόνο οι ώρες των προγραμμάτων έως την διακοπή της πρώτης εγκυκλίου. Για τις υπόλοιπες ώρες κατάρτισης, θα πρέπει να κατατεθούν νέα προγράμματα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που προβλέπονται από την ΚΥΑ 51888/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 1739/Β/6-5-2020). Βασικό στοιχείο της νέας εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τα 15 άτομα με τουλάχιστον 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση. Επομένως στη βάση της νέας εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24 -Β φάσης, όλα τα προγράμματα οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτή την παραδοχή. Για φορείς, οι οποίοι παρά την απαγόρευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενημέρωσης από τον ΟΑΕΔ, εξακολούθησαν να υλοποιούν προγράμματα δια ζώσης, κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, οι συγκεκριμένες ώρες πραγματοποιήθηκαν είναι εκτός διαδικασίας και δε θα αποπληρωθούν. Η τιμολόγηση θα γίνει μόνο με βάση τις ώρες που υλοποιήθηκαν έως 11-03-2020. Τα προγράμματα e-learning καθώς και τα μεταπτυχιακά των ΑΕΙ που μετατράπηκαν σε εξ αποστάσεως, με την υφιστάμενη σύνθεση συμμετεχόντων, ολοκληρώνονται στις 17-05-2020. Για τη συνέχιση τους θα επανυποβληθεί αίτημα προσαρμοσμένο στους κανόνες της νέας εκπαιδευτικής διαδικασίας, που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Για αυτά τα προγράμματα η τιμολόγηση θα γίνει μόνο με βάση τις ώρες που υλοποιήθηκαν έως και 17-05-2020. Για τα συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα των ΑΕΙ που μετατράπηκαν σε εξ αποστάσεως, οφείλουν οι φορείς ως τις 20-05-2020, να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση προκειμένου να ενημερώσουν σχετικώς την αρμόδια διεύθυνση (όπως ζητήθηκε με την από 06/05/2020 ανακοίνωση) διαφορετικά κινδυνεύουν να ακυρωθούν. Για τα δια ζώσης προγράμματα που ανέστηλαν την υλοποίησή τους, με βάση τις ανακοινώσεις , στις 11-03-2020, η τιμολόγηση θα γίνει με βάση τις ώρες που υλοποιήθηκαν έως 11-03-2020. Οι νέες παραμετρικές αλλαγές που αφορούν την εγκύκλιο 0,24 θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νέα εγκύκλιο. Είναι σαφές, με βάση τα παραπάνω ότι η ισχύουσα εγκύκλιος έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Categories: News

en_USEnglish