Ημερομηνία
19/12/2019
Τίτλος
ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2020 . ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Η επιτροπή ΕΛΕΚΠ με τη με αρ. 661/44/03.12.2019 διατύπωση γνώμης και το Δ.Σ του Οργανισμού με τη με 5993/94/17.12.2019 απόφασή του, ενέκριναν τη σχετική εγκύκλιο προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24% ) για το έτος 2020. H εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο νέα και ανακοινώσεις – κατάρτιση , ενώ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν προγράμματα για υλοποίηση για το έτος 2020, από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πηγή

Categories: News

en_USEnglish