ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2019

📢 Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για το έτος 2019, το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2019». http://laek.oaed.gr/manuals/024_2019.pdf Όλα τα προγράμματα μας επιδοτούνται μέσω του ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα που πραγματοποιούνται από την Greece Lean Six Sigma εδώ➡️https://www.greeceleansixsigma.gr/our-courses/