ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκυκλιου ΛΑΕΚ 0,24 ετους 2020

Όπως γνωρίζετε από τις 11/03/2020 ανεστάλησαν, λόγω της πανδημίας, όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες στη χώρα, καθώς και τα προγράμματα ΛΑΕΚ. Με την 11/03/2020 ανακοίνωση μας, σας ενημερώσαμε για τις διαδικασίες που οφείλατε να ακολουθήσετε. Στις 17-05-2020 ολοκληρώνεται ο χρόνος υλοποίησης της τρέχουσας εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2020. Μετά τις 18/5/2020 και σε χρόνο που θα
-> Continue reading ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκυκλιου ΛΑΕΚ 0,24 ετους 2020

error: Content is protected !!