Αλλαγη στην εξεταστικη διαδικασια και στον παροχο των πιστοποιησεων PMI®

Για όσους ενδιαφέρονται να καθίσουν σε εξετάσεις του φορέα PMI® , εδώ μπορείτε να δείτε τις αλλαγές της εξεταστικής διαδικασίας. Οι κυριότερες αλλαγές συνοπτικά είναι:

🌀 30 Ιουνίου είναι η τελευταία μέρα εξετάσεων μέσω της Prometric
🌀 Από 1η Ιουλίου όλες οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στα Pearson VUE centers για τα PMP, PgMP, PfMP, PMI-PBA, PMI-SP και PMI-RMP exams
🌀 Μπορεί κανείς να επιλέξει ήδη το Online proctoring για τον PMI-ACP® και CAPM®

Το PMI παρέχει αυτή την στιγμή οκτώ (8) διαφορετικές πιστοποιήσεις σχετικές με Project Management. Κάθε μία από αυτές απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό:

  • CAPM (Certified Associate in Project Management). Πρόκειται για την εισαγωγική πιστοποίηση του PMI®  με τις λιγότερες προαπαιτήσεις (24 contact hours εκπαίδευσης ή ένα χρόνο εμπειρίας σε έργα). Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του PMI®  εδώ.
  • PMP (Project Management Professional).. Είναι η πλέον αναγνωρισμένη πιστοποίηση διαχείρισης έργων παγκοσμίως. Προαπαιτεί 35 contact hours εκπαίδευσης και τρία χρόνια εμπειρίας σε έργα (όχι απαραίτητα σαν Project Manager).. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του PMI εδώ.
  • PgMP (ProgramManagementProfessional). Η πιστοποίηση αυτή είναι η δυσκολότερη του PMI® , και προαπαιτεί 4 χρόνια εμπειρίας σε έργα και 4 χρόνια εμπειρίας σε προγράμματα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του PMI®  εδώ.
  • PfMP (Porftolio Management Professional).. Η πιστοποίηση αυτή προαπαιτεί 4 χρόνια εμπειρίας σε διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του PMI®  εδώ.
  • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP). Η πιστοποίηση αυτή αφορά στις Agile μεθοδολογίες διοίκησης έργων και προαπαιτεί 21 contact hours εκπαίδευσης και 3 χρόνια σχετικής εμπειρίας. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του PMI εδώ.
  • PMI-PBA (PMI Professional in Business Analysis): η πιο πρόσφατη (2014) πιστοποίηση του PMI® . Απευθύνεται σε όσους έχουν σχετική εκπαίδευση (25 contact hours εκπαίδευσης ως τις 4.8.2014 / 35 contact hours μετά τις 4.8.2014 και 3 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρησιακή ανάλυση. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του PMI®  εδώ.
  • PMI-RMP (PMI Risk Management Professional). Πρόκειται για μια εξειδικευμένη πιστοποίηση η οποία απευθύνεται σε όσους έχουν εκπαίδευση (30 contact hours) και επαγγελματική εμπειρία (3 χρόνια) σε διαχείριση κινδύνου έργων (project risk management). Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του PMI®  εδώ.
  • PMI-SP (PMI Scheduling Professional).. Απευθύνεται σε όσους έχουν εκπαίδευση (30 contact hours) και επαγγελματική εμπειρία (3 χρόνια) σε χρονοπρογραμματισμό (scheduling). Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του PMI®  εδώ.

Πέρα από τις παραπάνω προαπαιτήσεις, για την απόκτηση κάθε πιστοποίησης απαιτούνται εξετάσεις, ενώ για την πιστοποίηση PgMP απαιτούνται και περαιτέρω διαδικασίες. Οι εξετάσεις είναι multiple-choice και στην Ελλάδα γίνονται online σε δύο εξεταστικά κέντρα, ένα στην Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη.

Από την στιγμή που κάποιος λάβει μια πιστοποίηση, θα πρέπει ανά τριετία να συμπληρώνει ένα κύκλο από Continuing Certification Requirements (CCR) για να διατηρεί την πιστοποίηση. Τα CCRs δίνονται συνήθως με την μορφή Professional Development Units (PDUs), τα οποία μπορούν να ληφθούν από την επαγγελματική ενασχόληση με τη διαχείριση έργων, με προσωπική μελέτη, με συμμετοχή στις εκδηλώσεις του chapter, με παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων κ.λπ.

Όλα τα στοιχεία των Πιστοποιήσεων του PMI®  δίνονται συνοπτικά στην αντίστοιχη σελίδα του PMI.

Υπάρχει αναλυτικό handbook για κάθε πιστοποίηση, ενώ όλες οι διαδικασίες για την αίτηση, την πληρωμή και τον καθορισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων μπορούν να γίνουν online.

Πηγή : PMI Greek Chapter