Ονειρευόμαστε την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα σε άλλα επίπεδα, εφάμιλλη με αυτή της Ευρώπης.Γι αυτό το λόγο, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με την EPALE τη πρώτη κοινότητα για την Ελλάδα. Η EPALE είναι μια νέα πολύγλωσση κοινότητα όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της μάθησης ενηλίκων. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η ποιότητα και η προσφορά στον τομέα της μάθησης ενηλίκων στην Ευρώπη, να εδραιωθεί με ισχυρά θεμέλια ο συγκεκριμένος τομέας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να δοθεί η δυνατότητα σε όσους δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στους φορείς με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα να απευθυνθούν σε όλους τους ενήλικες.
Επομένως, εάν συμμετέχετε στον τομέα της μάθησης ενηλίκων ως εργοδότης ή επαγγελματίας του τομέα της κατάρτισης, ως εθελοντής, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής ή ακαδημαϊκός, τότε η EPALE έχει φτιαχτεί για εσάς! Κάντε join την ομάδα μας! 👍

Categories: News

en_USEnglish
Skip to content