PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor eLearning

Candidate HandbookTop jobs to pursue with ISO 22301 certification

Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301:2019

PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor eLearning Course

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση


Το ISO 22301:2019 είναι ένα διεθνές πρότυπο που περιγράφει τον τρόπο Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας σε μία επιχείρηση. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μετριάσουν τις ζημιές και να συνεχίσουν να λειτουργούν. Το ISO 22301 είναι το διεθνές πρότυπο για τη Διοίκηση Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management). Αυτό το πρότυπο παρέχει το καλύτερο πλαίσιο για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αποτρέπουν, να προετοιμάζονται, να ανταποκρίνονται και να ανακάμπτουν από απρόσμενα συμβάντα. Το ISO 22301 στοχεύει στη διαφύλαξη της επιχείρησης από ένα ευρύ φάσμα πιθανών απειλών και διαταραχών βοηθώντας την να αποδείξει στα ενδιαφερόμενα μέρη της ότι είναι σε θέση να ξεπεράσει γρήγορα τη λειτουργική διαταραχή για να παρέχει συνεχή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Το ISO 22301 έχει εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. Ενδείκνυται για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιβάλλοντα υψηλού ρίσκου όπως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, δημόσιο κ.α.

Αναμενόμενα οφέλη:
 • Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Η αποτελεσματική διαχείριση της συνέχειας των επιχειρήσεων (BCM) επιτρέπει στις ίδιες να προστατεύουν τα κέρδη τους μετά από ένα συμβάν ή καταστροφή, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο περαιτέρω ζημιών.
 • Διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το BCMS συμβάλλει στη διατήρηση των επιπέδων εξυπηρέτησης.
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών.
 • Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων σχετικά με το εάν το BCMS λειτουργεί σωστά και παρέχει το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται για την προστασία των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης.
 • Η εφαρμογή του προτύπου παρέχει μία δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο επαναφοράς της ικανότητας της επιχείρησης να παρέχει βασικά προϊόντα ή/ και υπηρεσίες στο συμφωνημένο επίπεδο και χρόνο με δεδομένη κάποια διακοπή λειτουργίας.
 • Προστατεύει τη φήμη της επιχείρησης.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Δίνει την ευκαιρία μείωσης κόστους από εσωτερικούς ή/ και εξωτερικούς ελέγχους BCM και πιθανόν τα μείωση το ύψος των ασφαλίστρων για την περίπτωση διακοπών λειτουργίας.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Η γλώσσα παρακολούθησης είναι η αγγλική.

Το κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνει
– Υψηλής ποιότητας βίντεο του μαθήματος από πιστοποιημένο εκπαιδευτή της PECB
– Πρόσβαση διάρκειας ζωής σε PDF υλικού μαθήματος. Στους συμμετέχοντες παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει περισσότερες από 450 σελίδες επεξηγηματικών πληροφοριών, παραδείγματα, βέλτιστες πρακτικές, ασκήσεις και κουίζ.
– Στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνονται τα έξοδα πιστοποίησης και εξετάσεων
–31 CPD (Continuing Professional Development) credits
– Κωδικός κουπονιού πρόσβασης στο πρόγραμμα με 12μηνη ισχύ
Δωρεάν επανάληψη εξετάσεων εντός 12 μηνών από την αρχική εξέταση


Μορφή εκπαίδευσης

eLearning: Μέσω της πλατφόρμας της PECB, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε βίντεο με ασύγχρονη παρακολούθηση. Μπορεί να το παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί, δια ζώσης, ενδοεπιχειρησιακά ή εξ αποστάσεως ζωντανά (σύγχρονα). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο info@greeceleansixsigma.gr .


Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την εμπειρία eLearning PECB;

Τα eLearning έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών μαθητών που έχουν διαφορετικές μαθησιακές προτιμήσεις ή/και περιορισμένο χρόνο για να παρακολουθήσουν μια συνεδρία σεμιναρίου κατάρτισης.

Ακολουθούν μερικά από τα κύρια οφέλη της εμπειρίας eLearning PECB:

 • Το γεγονός ότι ολόκληρο το εκπαιδευτικό σεμινάριο και η εξέταση διεξάγονται ηλεκτρονικά (εξ ου και το «e» στο eLearning) σημαίνει ότι το μόνο που χρειάζεστε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα μαθήματα κατάρτισης είναι μια συσκευή (π.χ. υπολογιστής, tablet, smartphone), πρόσβαση στο διαδίκτυο που λειτουργεί για να συνδέσετε τη συσκευή και την εφαρμογή KATE.
 • Η πρόσβαση στα μαθήματα κατάρτισης 24/7 σας δίνει τη δυνατότητα να υπαγορεύσετε τον ρυθμό της μελέτης σας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα χρονοδιαγράμματα, τα ταξίδια και τη διαμονή, ή να χρειαστεί να πάρετε ρεπό από τη δουλειά.
 • Η απεριόριστη πρόσβαση σάς επιτρέπει να επιστρέψετε σε οποιοδήποτε τμήμα του εκπαιδευτικού μαθήματος όπως το χρειάζεστε.
 • Κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελείται από πολλές ενότητες βίντεο που δεν χρειάζονται περισσότερο από 20 λεπτά για να παρακολουθήσετε. Αυτό έγινε με μοναδικό σκοπό να γίνει εύκολη η λήψη και η επεξεργασία των πληροφοριών. σκεφτείτε τα podcast που ακούμε κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, για παράδειγμα

Με απλά λόγια, τα μαθήματα eLearning είναι ένας βολικός τρόπος για να βελτιώσετε αποτελεσματικά τις επαγγελματικές σας δεξιότητες. Η εικονική σας τάξη τώρα είναι η KATE!


Οφέλη παρακολούθησης

Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού διαταραχών και της απρόβλεπτης καταστροφής κάθε είδους (φυσικής, επαγγελματικής, ασφάλεια πληροφοριών), οι οργανισμοί σήμερα στοχεύουν να λάβουν πιστοποίηση κατά ISO 22301 προκειμένου να δείξουν δέσμευση τους για την επιχειρησιακή συνέχεια της επιχείρησης και να διασφαλίσουν ότι τα περιστατικά  εντοπίζονται και επιλύονται.

Με το να γίνετε PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor, θα επιτύχετε επίσημη και ανεξάρτητη αναγνώριση των προσωπικών σας ικανοτήτων και πληροίτε τα προσόντα να διεξάγετε ελέγχους BCMS για έναν οργανισμό πιστοποίησης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία ενός αποτελεσματικού ελέγχου και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επιτυχή διεξαγωγή του, η PECB έχει σχεδιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor. Η παρακολούθηση αυτού του εκπαιδευτικού μαθήματος σάς επιτρέπει να αποκτήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να σχεδιάσετε και να πραγματοποιήσετε ελέγχους σύμφωνα με το ISO 19011 και τη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO/IEC 17021-1.

Μέσα από διαδραστικές συνεδρίες, επεξηγηματικές πληροφορίες, ασκήσεις και ερωτήσεις για συζήτηση, θα μπορέσετε να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με το σύστημα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας καθώς και τεχνικές ελέγχου και να γίνετε ικανοί να πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο BCMS εφαρμόζοντας ευρέως αναγνωρισμένες αρχές, διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου και τεχνικές, καθώς και για τη διαχείριση ενός προγράμματος ελέγχου και μιας ομάδας ελέγχου.

Αφού παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό σεμινάριο, μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις και, εάν περάσετε με επιτυχία την εξέταση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη πιστοποίηση «PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor». Το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό «PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor» θα αποδείξει ότι έχετε τις επαγγελματικές ικανότητες και ικανότητες σε οργανισμούς ελέγχου με βάση τις απαιτήσεις του ISO 22301 και τις βέλτιστες πρακτικές ελέγχου.


Σε ποιούς απευθύνεται:
 • Διευθυντές ή συμβούλους που εμπλέκονται στη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας.
 • Σύμβουλοι εμπειρογνωμόνες που επιδιώκουν να τελειοποιήσουν την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.
 • Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις BCMS.
 • Μέλη της ομάδας BCMS.

Στόχοι μάθησης:
  • Η αναγνώριση της συσχέτισης μεταξύ του προτύπου ISO 22301 και άλλων προτύπων και κανονιστικών πλαισίων.
  • Άψογη γνώση των εννοιών, των προσεγγίσεων, των μεθόδων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή και την αποτελεσματική διαχείριση ενός BCMS.
  • Τρόποι ερμηνείας των απαιτήσεων ISO 22301 στο συγκεκριμένο πλαίσιο ενός οργανισμού.
  • Η κατανόηση του τρόπου υποστήριξης ενός οργανισμού για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση και συντήρηση ενός BCMS.
  • Η απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης για την παροχή συμβουλών σε έναν οργανισμό για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών του συστήματος διαχείρισης της συνέχισης των εργασιών.

Εκπαιδευτική προσέγγιση

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι επικεντρωμένο στους συμμετέχοντες και περιλαμβάνει:

   • Θεωρίες, προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας
   • Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, οι οποίες απεικονίζονται με μελέτες περιπτώσεων εμπνευσμένες από πραγματικά γεγονότα και πρακτικές ασκήσεις που βασίζονται σε μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει παιχνίδια ρόλων και συζητήσεις
   • Αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων
Προαπαιτούμενα

Οι βασικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι η θεμελιώδης κατανόηση των απαιτήσεων του ISO 22301 για ένα BCMS και η πλήρης γνώση των αρχών ελέγχου.


Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) και στο ISO 22301

Στόχοι και δομή του μαθήματος κατάρτισης
Πρότυπα και κανονιστικά πλαίσια
Διαδικασία πιστοποίησης
Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές επιχειρηματικής συνέχειας
Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS)

Αρχές ελέγχου, προετοιμασία και έναρξη ελέγχου

Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές ελέγχου
Ο αντίκτυπος των τάσεων και της τεχνολογίας στον έλεγχο
Έλεγχος βάσει αποδεικτικών στοιχείων
Έλεγχος βάσει κινδύνου
Δυνατότητα ελέγχου
Έλεγχος 1ου σταδίου

Δραστηριότητες επιτόπιου ελέγχου

Προετοιμασία για τον έλεγχο του σταδίου 2
Έλεγχος 2ου σταδίου
Επικοινωνία κατά τον έλεγχο
Διαδικασίες ελέγχου
Δημιουργία σχεδίων ελέγχου ελέγχου

Κλείσιμο του ελέγχου

Σύνταξη πορισμάτων ελέγχου και εκθέσεων μη συμμόρφωσης
Έλεγχος τεκμηρίωσης και ποιοτικός έλεγχος
Κλείσιμο του ελέγχου
Αξιολόγηση σχεδίων δράσης από τον ελεγκτή
Πέρα από τον αρχικό έλεγχο
Διαχείριση προγράμματος εσωτερικού ελέγχου
Κλείσιμο του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εξετάσεις Πιστοποίησης
   • Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα από τα πιστοποιητικά που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Θα λάβετε ένα πιστοποιητικό μόλις εκπληρώσετε όλες τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τα επιλεγμένα διαπιστευτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις ISO 22301 και τη διαδικασία πιστοποίησης PECB, ανατρέξτε στους  Certification Rules and Policies.

Η πιστοποίηση PECB ISO 22301 Auditor έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Credential Exam Professional experience QMMS project experience Other requirements
PECB Certified ISO 22301 Provisional Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor Exam or equivalent None None Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO 22301 Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor Exam or equivalent Two years: One year of work experience in Business Continuity Management Audit activities: a total of 200 hours Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor Exam or equivalent Five years: Two years of work experience in Business Continuity Management Audit activities: a total of 300 hours Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO 22301 Senior Lead Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor Exam or equivalent Ten years: Seven years of work experience in Business Continuity Management Audit activities: a total of 1,000 hours Signing the PECB Code of Ethics

Σημείωση: Τα άτομα με πιστοποίηση PECB που κατέχουν τιςΠιστοποιήσεις Lead Implementer and Lead Auditor πληρούν τις προϋποθέσεις για PECB Master, δεδομένου ότι έχουν λάβει 4 επιπλέον Πιστοποιήσεις που σχετίζονται με αυτό το σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εξετάσεις και τις απαιτήσεις για το PECB Master, μεταβείτε στη διεύθυνση PECB Master Credentials.

*Για να θεωρηθούν έγκυρες οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές ελέγχου και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός ελέγχου
 • Διαχείριση προγράμματος ελέγχου
 • Σύνταξη εκθέσεων ελέγχου
 • Σύνταξη εκθέσεων μη συμμόρφωσης
 • Σύνταξη εγγράφων εργασιών ελέγχου
 • Έλεγχος τεκμηριωμένων πληροφοριών
 • Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου
 • Παρακολούθηση μη συμμόρφωσης
 • Καθοδήγηση ομάδας ελέγχου

Ύλη εξετάσεων

Η εξέταση “PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor” καλύπτει τις παρακάτω θεματικές:

Τομέας 1: Θεμελιώδεις αρχές και έννοιες ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρηματικής συνέχειας (BCMS)

Τομέας 2: Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (BCMS)

Τομέας 3: Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές ελέγχου

Τομέας 4: Προετοιμασία ελέγχου ISO 22301

Τομέας 5: Διενέργεια ελέγχου ISO 22301

Τομέας 6: Κλείσιμο ελέγχου ISO 22301

Τομέας 7: Διαχείριση προγράμματος ελέγχου ISO 22301

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο εξέτασης, τις διαθέσιμες γλώσσες και άλλες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη List of PECB Exams και τον κανονισμό Examination Rules and Policies.


Εγγραφή προγράμματος:

Η εκπαίδευση παρέχεται από το φορέα PECB. Αφού επιλέξετε την ημερομηνία/ώρα του μαθήματος σας, θα εγγραφείτε εντός 24 ωρών από την παραλαβή της πληρωμής. Θα λάβετε ένα email που επιβεβαιώνει την εγγραφή σας και σας παρέχει πρόσβαση για τη ρύθμιση του λογαριασμού σας PECB. Αυτός ο λογαριασμός θα παρέχει πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων σας και στην ηλεκτρονική σας πλατφόρμα εκπαίδευσης KATE. Η PECB είναι ένας παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξέτασης, ελέγχου και πιστοποίησης

PECB is accredited under ISO/IEC 17024 by:

Διαθεσιμες θεσεις

Ticket type: Ποσοτητα Τιμη
Δίδακτρα
800.00
Ποσοτητα Συνολο

Event FAQs

What is the difference between the Lead Implementer and Lead Auditor courses?

A lead implementer is a professional specialized in implementing a management system efficiently and in accordance with relevant laws, regulations and standards.


PECB’s Lead Implementer training courses help participants develop the skills, knowledge, and competencies needed to successfully implement a management system (on their own or through leading or participating in a team of implementers) based on ISO standards in organizations of different sizes and industries.


Our Lead Implementer training courses are consistent with the best practices of a project management established in ISO 10006. They use the Integrated Implementation Methodology for Management Systems and Standards (IMS2), PECB’s original creation and trademark implementation methodology.


A lead auditor is a professional specialized in auditing an already existing management system, i.e., examining it and determining its effectiveness and compliance with relevant laws, regulations and standards.


PECB’s Lead Auditor training courses enable participants to develop the skills, knowledge, and competencies needed to audit a management system (on their own or through leading or participating in a team of auditors) based on ISO standards in organizations of different sizes and industries.


Our Lead Auditor training courses are consistent with auditing best practices and principles established in internationally recognized standards and organizations, such as ISO 19011, GAAS, and IFAC. They use the Accepted Audit Methodology for Management Systems and Standards (AMS2), PECB’s original creation and trademark auditing methodology.

What is the standard duration of PECB training courses?

Duration varies from course to course. Please refer to the table below:  Course Duration/days Exam
  Introduction 1 NO
  Foundation 2 YES, at the end of day 2
  Manager Courses 3 Yes, at the end of day 3
  Lead Auditor / Implementer 5 YES, day 5
  Other LEAD courses (CLPTP, CLPI, CLSSP, etc…) 5 YES, day 5
Are PECB exams open-book or closed-book?

There are two PECB exam types:Multiple choice closed-book where candidates are not allowed to use anything but the exam paper and a pen. Usually, Foundation and Transition exams are of this type.
Essay type open-book where candidates are allowed to use the following reference materials:


A copy of the standard
Training course materials
Any personal notes made by the candidate during the training course
A hard copy dictionary

Essay Type exams transitioning to Multiple-Choice exams will be “Open book.


Coupon Code

As there are fees for scheduling an online PECB exam and submitting a PECB certificate application, Partners will provide course participants with coupon codes through their PECB Partners Dashboard.


PECB course participants are provided with coupon codes, which depending on the event exam type, can be used for:


If the event exam type is paper-based, the coupon code is valid for:Applying for the Certification if the exam is passed successfully;

If the event exam type is online, the coupon code is valid for:Scheduling one first take online exam session;
Schedule one retake online exam session (if you have failed the first attempt);
Waive the Certificate application fee;

Participants will be provided with the coupon code via email from the PECB system, and in case the email is lost or not successfully delivered, the coupon code can also be found within the My Courses tab under the Coupon Code column.


The coupon code is bound to a specific PECB account and to a specific course. The coupon code cannot be used by another PECB account, nor for another PECB course.


Exam Tips

PECB recommendations before and during the exam:Get a good night’s rest the night before the exam.
Eat a well-balanced meal prior to going to the exam center. Avoid excessive stimulants such as caffeine.
 Plan to arrive at the exam site at least 30 minutes prior to your scheduled exam session.
Read and follow the instructions carefully. Ask the invigilator for clarification if you are not sure about the instructions.
Periodically check your progress. This will allow you to make any adjustments in time. Pay attention to the time you have left to finish the exam.

What is the duration of an exam?

The duration of PECB exams varies depending on the certification exam taken:Foundation exam: 1 hour
Manager exam: 2 hours
Lead-exam: 3 hours

If requested on the day of the exam (paper-based exams) additional time can be provided to candidates taking the exam in a non-native language


 Foundation exam: 10 additional minutes
Manager exams:  20 additional minutes
Lead-exams: 30 additional minutes
What is the exam structure and domains?

PECB Exams are based on competency domains, specific for each exam, and exam questions are developed to evaluate candidates’ competency by measuring their comprehension, application, analysis and evaluation of these domains.


As an example, the 7 competency domains that are evaluated in the ISO/IEC 27001 Lead Implementer exam are:


 Domain 1: Fundamental information security principles and concepts
Domain 2: Planning an ISMS based on ISO 27001
Domain 3: Implementing an ISMS based on ISO 27001
Domain 4: Information security control best practices, based on ISO 27002
Domain 5: Performance evaluation, monitoring and measurement of an ISMS based on ISO 27001
Domain 6: Continuous improvement of an ISMS based on ISO 27001
Domain 7: Preparing for an ISMS certification audit
What is KATE?

KATE is an application that allows you to access PECB course materials. It requires you to login with your PECB account. Additionally, you can also send comments/feedback on course material and make personal notes.

Downloading KATE

KATE is compatible with the following operating systems:Windows
macOS
Android
iOS

To download KATE for one of these operating systems, please follow this link: Download KATE.


How to get access to training material in KATE

After you have enrolled to a PECB course, please contact your training provider and ask them to assign the training course material to your PECB user account.


Once the training provider has assigned the course material to your PECB user account, please follow our KATE Manuals, which explain how to access the training course material accordingly.


Short-cut on how to log in to KATE app on all Operating Systems

After the course has been assigned to you by the trainer/reseller, it will appear in your “myPECB dashboard” under the “My Courses” tab.


Download KATE from the following link: https://pecb.com/kate, install it on your device, and login with your PECB account.


If the course is already linked to another device, and you need to link the course with your current device, click the Link to this device button and the course will be automatically unlinked from the previous device and get linked to your current device.


 


If you have ordered a self-study course, the course material should be assigned to you in advance. If you do not see the materials assigned in your PECB account, please contact the PECB Partner.

Event Schedule Details

 • 04/03/2024 9:00 am EET
Μοιρασου αυτό το προγραμμα
Προσθεσε στο ημερολογιο
en_USEnglish
Skip to content