Lean Six Sigma Green Belt online morning sessions

Lean Six Sigma Green Belt online – morning sessions

40 ώρες ζωντανής εισήγησης

To σεμινάριο πιστοποίησης Lean Six Sigma Green belt απευθύνεται:
Σε πιστοποιημένους Lean Six Sigma Yellow belts ή σε στελέχη που συμμετείχαν στην βασική εκπαίδευση της μεθοδολογίας ( τουλάχιστον 32 ωρών / 1 μήνα) και θα ήθελαν να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο.

Εισηγήτρια
Βικτώρια Τσολίδου – Lean Six Sigma Master Black Belt –  IASSC Accredited Training Associate™

Περιγραφή προγράμματος και στόχοι
Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα επιχειρηματικής βελτιστοποίησης και εταιρικής διοίκησης που έχει εφαρμογή σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, σε οποιαδήποτε μεγέθους επιχείρηση και σε οποιοδήποτε τμήμα.

Η μεθοδολογία Six Sigma (6σ) είναι ένας δομημένος τρόπος προσέγγισης για τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του κόστους. Χρησιμοποιεί μια σειρά από δοκιμασμένα και μοντέρνα εργαλεία από το χώρο του TQM  (Total Quality Management), της Στατιστικής και του Lean Management. Εφαρμόζεται για πάνω από δύο δεκαετίες σε εταιρείες (βιομηχανικές και παροχής υπηρεσιών) που θεωρούνται ηγέτιδες στο χώρο τους, με θεαματικά αποτελέσματα.

Ο στόχος του εξ αποστάσεως σεμιναρίου είναι είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και σωστό πλαίσιο γνώσεων σχετικά με τα εργαλεία και οι τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης (Lean Six Sigma) μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων, πρακτικών ασκήσεων και cases studies.

Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου Lean Six sigma Green belt έχουν την δυνατότητα μετά την λήξη του σεμιναρίου να δώσουν εξετάσεις στον φορέα που επιθυμούν

Ο πιστοποιημένος Lean Six sigma Green Belt, μπορεί να ηγείται έργων βελτίωσης μικρής ή μεσαίας εμβέλειας ή να συμμετέχει κάτω από την εποπτεία ενός Black Belt σε μεγαλύτερα έργα (projects).

Μέθοδος και χώρος διεξαγωγής
Συνδυασμός των παρακάτω 2 μεθόδων:

-Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (moodle), κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην πλατφόρμα ανεβαίνουν εβδομάδιαίες εργασίες και οπτικοακουστικό υλικό προς μελέτη.

-Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (Cisco webex), κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνάντησης γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και video, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης του εκπαιδευτή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του (π.χ. ένα αρχείο παρουσίασης) στους συμμετέχοντες στη συνεδρία.

Οι ημέρες και οι ώρες προκαθορίζονται σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες και επίσης μαγνητοσκοπούνται έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ξαναδούν την εισήγηση όποτε θελήσουν.

Scheduled Sessions

Προγραμματισμένες ημέρες και ώρες

Δευτέρα 04/03/24 09:00 – 14:00 6 Διδακτικές ώρες
Πέμπτη 07/03/24 09:00 – 14:00 6 Διδακτικές ώρες
Δευτέρα 11/03/24 09:00 – 14:00 6 Διδακτικές ώρες
Πέμπτη 21/03/24 09:00 – 14:00 6 Διδακτικές ώρες
Πέμπτη 28/03/24 09:00 – 14:00 6 Διδακτικές ώρες
Δευτέρα 01/04/24 09:00 – 14:00 6 Διδακτικές ώρες
Πέμπτη 04/04/24 09:00 – 12:15 4 Διδακτικές ώρες

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

1.0 Define phase

1.1 Affinity Diagrams
1.2 Interrelationship Diagrams
1.3 Tree Diagrams
1.4 Matrix Diagrams
1.5 Matrix Data Analysis
1.6 Process Decision Program Charts
1.7 Arrow Diagrams
1.8 QFD
1.9 Getting started with Minitab 21

2.0 Measure Phase

2.3 Measurement System Analysis
2.3.1 Precision & Accuracy
2.3.2 Bias, Linearity & Stability
2.3.3 Gage Repeatability & Reproducibility
2.3.4 Variable & Attribute MSA

2.4 Process Capability
2.4.1 Capability Analysis
2.4.2 Concept of Stability
2.4.3 Attribute & Discrete Capability
2.4.4 Monitoring Techniques

3.0 Analyze Phase

3.1 Patterns of Variation
3.1.1 Multi-Vari Analysis
3.1.2 Classes of Distributions

3.2 Inferential Statistics
3.2.1 Understanding Inference
3.2.2 Sampling Techniques & Uses
3.2.3 Central Limit Theorem

3.3 Hypothesis Testing
3.3.1 General Concepts & Goals of Hypothesis Testing
3.3.2 Significance; Practical vs. Statistical
3.3.3 Risk; Alpha & Beta
3.3.4 Types of Hypothesis Test

3.4 Hypothesis Testing with Normal Data
3.4.1 1 & 2 sample t-tests
3.4.2 1 sample variance
3.4.3 One Way ANOVA
a. Including Tests of Equal Variance, Normality Testing and Sample Size calculation, performing tests and interpreting results.

3.5 Hypothesis Testing with Non-Normal Data
3.5.1 Mann-Whitney
3.5.2 Kruskal-Wallis
3.5.3 Mood’s Median
3.5.4 Friedman
3.5.5 1 Sample Sign
3.5.6 1 Sample Wilcoxon
3.5.7 One and Two Sample Proportion
3.5.8 Chi-Squared (Contingency Tables)
a. Including Tests of Equal Variance, Normality Testing and Sample Size calculation, performing tests and interpreting results.

4.0 Improve Phase

4.1 Simple Linear Regression
4.1.1 Correlation
4.1.2 Regression Equations
4.1.3 Residuals Analysis

4.2 Multiple Regression Analysis
4.2.1 Non- Linear Regression
4.2.2 Multiple Linear Regression
4.2.3 Confidence & Prediction Intervals
4.2.4 Residuals Analysis
4.2.5 Data Transformation, Box Cox

5.0 Control Phase

5.1 Lean Controls
5.1.1 Control Methods for 5S
5.1.2 Kanban
5.1.3 Poka-Yoke (Mistake Proofing)

5.2 Statistical Process Control (SPC)
5.2.1 Data Collection for SPC
5.2.2 I-MR Chart
5.2.3 Xbar-R Chart
5.2.4 U Chart
5.2.5 P Chart
5.2.6 NP Chart
5.2.7 X-S chart
5.2.8 CumSum Chart
5.2.9 EWMA Chart
5.2.10 Control Chart Anatomy

5.3 Six Sigma Control Plans
5.3.1 Cost Benefit Analysis
5.3.2 Elements of the Control Plan
5.3.3 Elements of the Response Plan

6.0 Lean Principles in the Organization

6.1 Lean advanced concepts
6.2 Value stream mapping
6.3 Design for Six Sigma (DfSS) Methodologies

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1200 Ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ετήσια συνδρομή του στατιστικού πακέτου SigmaXL αξίας 299 $. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας 3 δόσεων. Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ’ ολοκλήρου αποκλεισμό του εκπαιδευόμενου από το υπόλοιπο του προγράμματος.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@greeceleansixsigma.gr ή στο +302312315681.

Εληξε

Event FAQs

Πρέπει να είμαι κάτοχος του Yellow Belt για να παρακολουθήσω το πρόγραμμα;

Όχι δεν χρειάζεται να έχετε το Yellow Belt, αυτό που χρειάζεται είναι όμως να έχετε εκπαιδευτεί τουλάχιστον 32 ώρες στο πρώτο επίπεδο, να έχετε καλύψει δηλαδή το Define, Measure και Control έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα. Στο green διδάσκεστε Analyse, Improve και κάποια advanced tools των άλλων φάσεων.

Πόσος χρόνος προσωπικής μελέτης χρειάζεται αφού έχουμε ολοκληρώσει την εκπαίδευση για να καθίσουμε σε εξετάσεις πιστοποίησης:

Αυτό εξαρτάται από την εμπειρία σας με την μεθοδολογία, υπολογίστε για κάθε ώρα διδασκαλίας ότι χρειάζεστε περίπου άλλες 3 ώρες μελέτης, δηλαδή 40 ώρες ζωντανής εισήγησης και περίπου 120 ώρες προσωπικού διαβάσματος.

Μπορώ να δώσω εξετάσεις εξ αποστάσεως;

Όλες οι εξετάσεις όλων των φορέων διεξάγονται εξ αποστάσεως. Επικοινωνήστε μαζί μας για οδηγίες.

Η ύλη των εξετάσεων ποιά είναι;

Ακολουθούμε πιστά το body of knowledge του εκάστοτε φορέα, η ύλη είναι συναθροιστική για τις εξετάσεις, δηλαδή εξετάζεστε στα του Yellow και του Green μαζί.

Είναι δύσκολη η στατιστική που διδασκόμαστε στο σεμινάριο; Θα τα καταφέρω;

Η στατιστική που διδάσκεστε είναι η περιγραφική και επαγωγική στατιστική, μέσω ασκήσεων με τη χρήση google forms/excel, Minitab & SigmaXL. Έχετε το χρόνο να δουλέψετε σε ασκήσεις ατομικά και ομαδικά μέσω του στατιστικού εργαλείου SigmaXL έτσι ώστε να κατανοήσετε καλύτερα την χρήση τους.

Event Schedule Details

  • 04/03/2024 9:00 am EET   -   04/04/2024 2:00 pm EEST
Μοιρασου αυτό το προγραμμα
Προσθεσε στο ημερολογιο
en_USEnglish
Skip to content