Lean Six Sigma Yellow belt online weekend sessions

Lean Six Sigma Yellow Belt Live Online – weekend sessions

Επισκόπηση Προγράμματος

Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα επιχειρηματικής βελτιστοποίησης και εταιρικής διοίκησης που έχει εφαρμογή σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, σε οποιαδήποτε μεγέθους επιχείρηση και σε οποιοδήποτε τμήμα.
Η μεθοδολογία Six Sigma (6σ) είναι ένας δομημένος τρόπος προσέγγισης για τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του κόστους. Χρησιμοποιεί μια σειρά από δοκιμασμένα και μοντέρνα εργαλεία από το χώρο του TQM (Total Quality Management), της Στατιστικής και του Lean Management. Εφαρμόζεται για πάνω από δύο δεκαετίες σε εταιρείες (βιομηχανικές και παροχής υπηρεσιών) που θεωρούνται ηγέτιδες στο χώρο τους, με θεαματικά αποτελέσματα.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο Lean Six Sigma και να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές στο περιβάλλον εργασίας τους.

Προαπαιτούμενα:

Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε e-mail

Στόχος

Ο στόχος του εξ αποστάσεως σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες η μεθοδολογία προσέγγισης DMAIC και τα επιμέρους εργαλεία μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων, πρακτικών ασκήσεων και cases studies. Συγκεκριμένα:

 • Κατανόηση των βασικών αρχών του Lean Six Sigma και των εργαλείων του.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ενεργό συμμετοχή σε έργα Lean Six Sigma.
 • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα βασικά στατιστικά εργαλεία και την εφαρμογή τους.
 • Κατανόηση του πλαισίου DMAIC και της εφαρμογής του στην επίλυση προβλημάτων.
 • Προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Yellow Belt (εάν είναι επιθυμητό).

Διδακτικές ενότητες

 1. Εισαγωγή στο Lean Six Sigma:
  • Επισκόπηση των αρχών του Lean και του Six Sigma.
  • Ιστορία και εξέλιξη του Lean Six Sigma.
  • Σημασία και οφέλη του Lean Six Sigma σε διάφορες βιομηχανίες.
 2. Θεμελιώδεις Αρχές του Lean Six Sigma:
  • Μεθοδολογία Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC).
  • Κατανόηση της διακύμανσης των διεργασιών και των επιπτώσεών της.
  • Βασικές έννοιες της Λιτής Διαχείρισης, όπως σπατάλες (wastes), σύστημα ευταξίας (5s), Kaizen, χαρτογράφηση ροής αξίας (VSM), Visual Management & Kanban.
 3. Ρόλοι και Ευθύνες:
  • Οι ρόλοι και οι ευθύνες του Yellow Belt.
  • Καθήκοντα των μελών της ομάδας σε ένα έργο Lean Six Sigma.
  • Συνεργασία και επικοινωνία στο πλαίσιο μιας ομάδας έργου.
 4. Φάσεις DMAIC σε Λεπτομέρεια:
  • Φάση Define:
   • Χάρτης έργου (project charter).
   • Δήλωση προβλήματος.
   • Ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών.
  • Φάση Measure:
   • Μέθοδοι συλλογής δεδομένων.
   • Χαρτογράφηση και διαγράμματα ροής διεργασιών.
   • Ανάλυση ρίζας προβλήματος.
   • Στατιστικά εργαλεία και τεχνικές.
   • Ανάλυση Pareto.
   • Ανάλυση του συστήματος μέτρησης (MSA).
   • Ανάλυση ικανότητας διεργασίας ( Process Capability Analysis).
  • Φάση Control:
   • Ανάπτυξη προτεινόμενων λύσεων
   • Ανάπτυξη πλάνου ελέγχου
 5. Βασικά Στατιστικά Εργαλεία:
  • Εισαγωγή στις στατιστικές έννοιες στο Lean Six Sigma.
  • Χρήση βασικών εργαλείων, όπως ιστόγραμματα, διαγράμματα διασποράς, κ.λπ.
  • Εργασίες με χρήση στατιστικού λογισμικού ή Excel ή Google sheets

Μέθοδος Διδασκαλίας

Συνδυασμός των παρακάτω 2 μεθόδων:

–Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
–Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι εισηγήσεις μαγνητοσκοπούνται έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οι συμμετέχοντες να ξαναδούν την εισήγηση όποτε θελήσουν σε διάστημα 6 μηνών.

Προγραμματισμένες ημέρες και ώρες

Σάββατο 08/06/2024 09:00 – 15:15 8 Διδακτικές ώρες
Σάββατο 15/06/2024 09:00 – 15:15 8 Διδακτικές ώρες
Παρασκευή  21/06/2024 18:00 – 21:15 4 Διδακτικές ώρες
Παρασκευή  28/06/2024 18:00 – 21:15 4 Διδακτικές ώρες
Σάββατο 29/06/2024 09:00 – 15:15 8 Διδακτικές ώρες
Αναλυτικά Περιεχόμενα εκπαίδευσης  – Syllabus

Lean Six Sigma Body of Knowledge for Yellow Belts

1.0 Define Phase

1.1 The Basics of Six Sigma
1.1.1 Meanings of Six Sigma
1.1.2 General History of Six Sigma & Continuous Improvement
1.1.3 Deliverables of a Lean Six Sigma Project
1.1.4 The Problem Solving Strategy Y = f(x)
1.1.5 Voice of the Customer, Business and Employee
1.1.6 Six Sigma Roles & Responsibilities
1.2 The Fundamentals of Six Sigma
1.2.1 Defining a Process
1.2.2 Critical to Quality Characteristics (CTQ’s)
1.2.3 Cost of Poor Quality (COPQ)
1.2.4 Pareto Analysis (80:20 rule)
1.2.5 Basic Six Sigma Metrics
a. including DPU, DPMO, FTY, RTY Cycle Time
1.3 Selecting Lean Six Sigma Projects
1.3.1 Building a Business Case & Project Charter
1.3.2 Developing Project Metrics
1.3.3 Financial Evaluation & Benefits Capture
1.4 The Lean Enterprise
1.4.1 Understanding Lean
1.4.2 The History of Lean
1.4.3 Lean & Six Sigma
1.4.4 The Seven Elements of Waste
a. Overproduction, Correction, Inventory, Motion, Overprocessing, Conveyance, Waiting.
1.4.5 5S
a. Straighten, Shine, Standardize, Self-Discipline, Sort

2.0 Measure Phase
2.1 Process Definition
2.1.1 Cause & Effect / Fishbone Diagrams
2.1.2 Process Mapping, SIPOC, Value Stream Map
2.1.3 X-Y Diagram
2.1.4 Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)
2.2 Six Sigma Statistics
2.2.1 Basic Statistics
2.2.2 Descriptive Statistics
2.2.3 Normal Distributions & Normality
2.2.4 Graphical Analysis
2.3 Measurement System Analysis
2.3.1 Precision & Accuracy
2.3.2 Bias, Linearity & Stability
2.3.3 Gage Repeatability & Reproducibility
2.3.4 Variable & Attribute MSA
2.4 Process Capability
2.4.1 Capability Analysis
2.4.2 Concept of Stability
2.4.3 Attribute & Discrete Capability
2.4.4 Monitoring Techniques

5.0 Control Phase
5.1 Lean Controls
5.1.1 Control Methods for 5S
5.1.2 Kanban
5.1.3 Poka-Yoke (Mistake Proofing)
5.3 Six Sigma Control Plans
5.3.1 Cost Benefit Analysis
5.3.2 Elements of the Control Plan
5.3.3 Elements of the Response Plan

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@greeceleansixsigma.gr, καλέστε μας στο +302312315681 ή στείλτε μας sms στο Whatsapp

 

Διαθεσιμες θεσεις

Ticket type: Ποσοτητα Τιμη
Δίδακτρα
850.00
Δίδακτρα Early bird -10 (Πληρωμή 21 ημέρες πριν)
765.00
Δίδακτρα ανέργων -15 ( κάρτα ανεργίας)
720.00
Δίδακτρα πολυτέκνων-15 / Μέλη πολύτεκνης οικογένειας (4+) /ΑμεΑ
720.00
Εξέταστρα Lean Six Sigma - IASSC® Certified Yellow Belt™ ICYB™(Greece only)
250.00
Εξέταστρα PeopleCert® Take2 ICYB™
100.00
Εξέταστρα Lean Six Sigma - IASSC® Certified Yellow Belt™ ICYB™, Recertification
175.00
Εξέταστρα Lean Six Sigma Yellow Belt IASSC® Mock Exam
50.00
Εξέταστρα ILSSI Lean Six Sigma Yellow Belt Exam
180.00
Εξέταστρα CSSC Lean Six Sigma Yellow Belt Certification
100.00
Ποσοτητα Συνολο

Event FAQs

Πόσοι φορείς πιστοποίησης υπάρχουν στο Lean Six Sigma;

Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας επίσημος διεθνής φορέας πιστοποίησης. Οι σημαντικότεροι φορείς που παρέχουν πιστοποίηση γνώσης στο Six Sigma είναι ο ASQ ( American Society for Quality), στο Lean Six Sigma ο IASSC (International Association Six Sigma Certification) της PeopleCert , το International Lean Six Sigma Institute (ILSSI) και το The Council for Six Sigma Certification (CSSC).

Μπορώ να δώσω εξετάσεις δια ζώσης;

Προς το παρόν, μπορείτε να δώσετε μόνο εξ αποστάσεως εξετάσεις μέσω του υπολογιστή σας. 

Να επιλέξω τις εξετάσεις του ASQ, του IASSC, του CSSC ή του ΙLSSΙ;

Αυτό έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές σας ανάγκες και την ωριμότητα του οργανισμού σας. Επίσης εαν στοχεύετε περισσότερο στο Lean ή στο Six Sigma, ή και στα δύο ταυτόχρονα. Επικοινωνήστε μας έτσι ώστε να σας κατευθύνουμε σχετικά.

To μάθημα είναι στα αγγλικά;

To μάθημα γίνεται στα ελληνικά, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει στα αγγλικά ή τα ισπανικά εαν εσείς το επιθυμείτε.


Το διαπιστευμένο εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων που σας προετοιμάζουν για πιστοποίηση Lean Six Sigma, καθώς και οι παρουσιάσεις για τα συγκεκριμένα μόνο προγράμματα είναι στα αγγλικά.


 


 

Πόσο χρόνο προσωπικής μελέτης θα χρειαστώ;

Αυτό έχει να κάνει με τους δικούς σου ρυθμούς και την εμπειρία με τη μεθοδολογία. Ως γενική εικόνα, για κάθε ώρα εκπαίδευσης χρειάζεσαι άλλες 2 ώρες μελέτης.

Έχουμε δει εκπαιδεύσεις Yellow belt τριών ημερών, εσείς γιατί διδάσκετε το Yellow belt 32 ώρες;

Ακολουθούμε πιστά την ύλη του body of knowledge των φορέων πιστοποίησης και δεν κάνουμε εκπτώσεις στη γνωσιακή εμβάθυνση. Στόχος μας κάθε φορά είναι να φύγετε γεμάτοι αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις που αποκτήσατε και να μπορείτε να εφαρμόσετε τη μεθοδολογία στον εργασιακό σας χώρο.

Δε γνωρίζω καθόλου στατιστική, μπορώ να παρακολουθήσω το Yellow Belt;

Μα φυσικά! Στο πρώτο επίπεδο εμβαθύνουμε στην κουλτούρα και την φιλοσοφία του Lean Six Sigma και όχι τόσο πολύ στις στατιστικές αναλύσεις.

Event Schedule Details

 • 08/06/2024 6:00 pm EEST   -   29/06/2024 3:30 pm EEST
Μοιρασου αυτό το προγραμμα
Προσθεσε στο ημερολογιο
en_USEnglish
Skip to content