Lean Six Sigma Yellow belt IASSC® online

Lean Six Sigma Yellow belt IASSC®onlineRegister now

Διάρκειας ενός μήνα με 32 ώρες ζωντανής εισήγησης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To σεμινάριο πιστοποίησης Lean Six Sigma Yellow belt IASSC® απευθύνεται:

Σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές Ποιότητας, Διαχειριστές έργων ή σε όποιον ενδιαφέρεται για την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που επιδρούν στην ποιότητα, στο κόστος και στην ικανοποίηση των πελατών.

Εισηγήτρια

Βικτώρια Τσολίδου – Lean Six Sigma Master Black Belt – IASSC Accredited Training Associate™

Περιγραφή προγράμματος και στόχοι

Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα επιχειρηματικής βελτιστοποίησης και εταιρικής διοίκησης που έχει εφαρμογή σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, σε οποιαδήποτε μεγέθους επιχείρηση και σε οποιοδήποτε τμήμα.

Η μεθοδολογία Six Sigma (6σ) είναι ένας δομημένος τρόπος προσέγγισης για τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του κόστους. Χρησιμοποιεί μια σειρά από δοκιμασμένα και μοντέρνα εργαλεία από το χώρο του TQM (Total Quality Management), της Στατιστικής και του Lean Management. Εφαρμόζεται για πάνω από δύο δεκαετίες σε εταιρείες (βιομηχανικές και παροχής υπηρεσιών) που θεωρούνται ηγέτιδες στο χώρο τους, με θεαματικά αποτελέσματα.

Ο στόχος του εξ αποστάσεως σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες τη μεθοδολογία προσέγγισης DMAIC και τα επιμέρους εργαλεία μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων πρακτικών ασκήσεων και cases studies.

Οι συμμετέχοντες  του σεμιναρίου Lean Six sigma Yellow belt έχουν την δυνατότητα μετά την λήξη του σεμιναρίου να δώσουν εξετάσεις (στα αγγλικά) μέσω του διεθνή φορέα πιστοποίησης IASSC ®για την απόκτηση του Six sigma Yellow belt certification (level 1) με επιπρόσθετο κόστος.

Μέθοδος και χώρος διεξαγωγής

Συνδυασμός των παρακάτω 2 μεθόδων:

-Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (moodle), κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

-Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (Cisco webex), κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι ημέρες και οι ώρες προκαθορίζονται σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες και επίσης μαγνητοσκοπούνται έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ξαναδούν την εισήγηση όποτε θελήσουν.

Προγραμματισμένες ημέρες και ώρες

 

Παρασκευή 04/11 18:00 – 21:15 4 Διδακτικές ώρες
Σάββατο 04/11 09:00 – 16:00 8 Διδακτικές ώρες
Πέμπτη 10/11 18:00 – 21:15 4 Διδακτικές ώρες
Σάββατο 12/11 09:00 – 16:00 8 Διδακτικές ώρες
Πέμπτη 17/11

Πέμπτη 24/11

18:00 – 21:15

18:00 – 21:15

4 Διδακτικές ώρες

4 Διδακτικές ώρες

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

IASSC Universally Accepted Lean Six Sigma Body of Knowledge for Yellow Belts

1.0 Define Phase

1.1 The Basics of Six Sigma
1.1.1 Meanings of Six Sigma
1.1.2 General History of Six Sigma & Continuous Improvement
1.1.3 Deliverables of a Lean Six Sigma Project
1.1.4 The Problem Solving Strategy Y = f(x)
1.1.5 Voice of the Customer, Business and Employee
1.1.6 Six Sigma Roles & Responsibilities

1.2 The Fundamentals of Six Sigma
1.2.1 Defining a Process
1.2.2 Critical to Quality Characteristics (CTQ’s)
1.2.3 Cost of Poor Quality (COPQ)
1.2.4 Pareto Analysis (80:20 rule)
1.2.5 Basic Six Sigma Metrics
a. including DPU, DPMO, FTY, RTY Cycle Time

1.3 Selecting Lean Six Sigma Projects
1.3.1 Building a Business Case & Project Charter
1.3.2 Developing Project Metrics
1.3.3 Financial Evaluation & Benefits Capture

1.4 The Lean Enterprise
1.4.1 Understanding Lean
1.4.2 The History of Lean
1.4.3 Lean & Six Sigma
1.4.4 The Seven Elements of Waste
a. Overproduction, Correction, Inventory, Motion, Overprocessing, Conveyance, Waiting.
1.4.5 5S
a. Straighten, Shine, Standardize, Self-Discipline, Sort

2.0 Measure Phase

2.1 Process Definition
2.1.1 Cause & Effect / Fishbone Diagrams
2.1.2 Process Mapping, SIPOC, Value Stream Map
2.1.3 X-Y Diagram
2.1.4 Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)

2.2 Six Sigma Statistics
2.2.1 Basic Statistics
2.2.2 Descriptive Statistics
2.2.3 Normal Distributions & Normality
2.2.4 Graphical Analysis

2.3 Measurement System Analysis
2.3.1 Precision & Accuracy
2.3.2 Bias, Linearity & Stability
2.3.3 Gage Repeatability & Reproducibility
2.3.4 Variable & Attribute MSA

2.4 Process Capability
2.4.1 Capability Analysis
2.4.2 Concept of Stability
2.4.3 Attribute & Discrete Capability
2.4.4 Monitoring Techniques

5.0 Control Phase

5.1 Lean Controls
5.1.1 Control Methods for 5S
5.1.2 Kanban
5.1.3 Poka-Yoke (Mistake Proofing)

5.3 Six Sigma Control Plans
5.3.1 Cost Benefit Analysis
5.3.2 Elements of the Control Plan
5.3.3 Elements of the Response Plan

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,06% εφόσον κατατεθεί 5 εργάσιμες ημέρες πριν.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 700 Ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας 3 δόσεων. Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ’ ολοκλήρου αποκλεισμό του εκπαιδευόμενου από το υπόλοιπο του προγράμματος.

Για να εκφράσετε ενδιαφέρον συμπληρώστε την παραπάνω φόρμα συμμετοχής ή εαν θέλετε να κάνετε δέσμευση θέσης κάντε κράτηση παρακάτω.

Έληξε

Event FAQs

Πότε γίνονται οι εξετάσεις IASSC;

Οι εξετάσεις σε αίθουσα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κάθε δίμηνο στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη, ή στην Αθήνα. Λόγω COVID19, όλες οι δια ζώσεις εξετάσεις, έχουν ανασταλεί επ' αόριστον Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις γίνονται όποτε είστε έτοιμοι, αρκεί να το δηλώσετε το αργότερο 72 ώρες πριν.

Μέχρι πότε πρέπει να δηλώσω το ενδιαφέρον μου για τις δια ζώσεις εξετάσεις:

10 ημέρες πριν μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, έτσι ώστε να δώσετε εξετάσεις και να ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης στον εξεταστικό φορέα. Λόγω COVID19, όλες οι δια ζώσεις εξετάσεις, έχουν ανασταλεί επ'αόριστον.

Αν δεν θέλω να δώσω εξετάσεις τώρα, μπορώ να το κάνω αργότερα;

Ναι μπορείτε να δώσετε εξετάσεις όταν εσείς το θέλετε.

Μπορώ να δώσω εξετάσεις εξ αποστάσεως;

Βεβαίως, μπορείτε να δώσετε εξ αποστάσεως εξετάσεις, απευθείας μέσω του φορέα. Επικοινωνήστε μαζί μας για οδηγίες.

Σύνολο θέσεων 19 (5 Left:)

Event Schedule Details

  • 04/11/2022 6:00 pm EET   -   24/11/2022 4:00 pm EET
Μοιράσου αυτό το πρόγραμμα
Προσθεσε στο ημερολογιο
en_USEnglish