AIAG© & VDA© FMEA – Ανάλυση τρόπων Αστοχίας και επιπτώσεων

Σύνολο θέσεων 18 (18 Left)
Προσθεσε στο ημερολογιο

Date and Time:

23/05/2020 9:00 am - 5:00 pm

Τόπος

Cisco Webex , Online

Μοιράσου αυτό το πρόγραμμα

Description

AIAG© & VDA© FMEA – Ανάλυση τρόπων Αστοχίας και επιπτώσεων

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τον FMEA ενημερώθηκαν πρόσφατα ως αποτέλεσμα της κοινής δημοσίευσης των εγχειριδίων AIAG© (Automotive Industry Action Group) και των εγχειριδίων VDA© (Verband der Automobilindustrie – German Association of the Automotive Industry). Το κοινό εγχειρίδιο AIAG© & VDA© δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τη διαδικασία FMEA και να διευκολύνει τους προμηθευτές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών αναγκών των πελατών.

Το FMEA (Failure mode and effect analysis) είναι μια προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό πιθανών βλαβών στο σχεδιασμό προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών και παρέχει στους οργανισμούς μια διαδικασία βήμα προς βήμα για την ανάλυση των επιπτώσεων της βλάβης και την ταξινόμησή τους κατά βαρύτητα ή πιθανότητα. Η προσέγγιση χωρίζεται σε δύο ευρείες κατηγορίες: Design FMEA (DFMEA) και Process FMEA (PFMEA).

Το FMEA είναι ένα από τα αποκλειστικά εργαλεία πυρήνα ποιότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας που αναπτύχθηκε από την Chrysler, την Ford Motor Company και την General Motors και χρησιμοποιείται ως μεθοδολογία στο Lean Six Sigma καθώς και στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

Το DFMEA, (Ανάλυση αποτυχίας σχεδίασης και ανάλυσης επιπτώσεων τρόπου λειτουργίας) είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό προϊόντων και διαδικασιών. Το DFMEA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και την τροποποίηση των προϊόντων για τον εντοπισμό και τη μείωση πιθανών βλαβών κατά τη χρήση ενός προϊόντος.

Το PFMEA (Ανάλυση Επιπτώσεων Λειτουργίας Διακοπής Διαδικασίας) χρησιμοποιείται συνήθως στην αυτοκινητοβιομηχανία για να αναλύσει πιθανές βλάβες για μια συγκεκριμένη διαδικασία και να τις περιορίσει.

Αυτό το μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα AIAG© & VDA© FMEA επικεντρώνεται στο νέο Εγχειρίδιο AIAG© & VDA©, εισάγοντας τους συμμετέχοντες στην ανάλυση επικινδυνότητας και ρίσκου και ακολουθώντας τη νέα «προσέγγιση 7 σταδίων» του FMEA. Το μάθημα θα διερευνήσει επίσης βασικές διαφορές από το 4ο Εγχειρίδιο AIAG© στο νέο Εγχειρίδιο AIAG© & VDA©.

Αυτό το σεμινάριο μπορεί να προσαρμοστεί ενδοεπιχειρησιακά ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και να επικεντρωθεί στην απλή σχεδίαση του FMEA ή την υλοποίηση του FMEA και να υλοποιηθεί ως τριήμερο με διεργασίες ή προιόντα της επιχείρησης.


To σεμινάριο απευθύνεται:

Σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές Ποιότητας, Διαχειριστές έργων ή σε όποιον ενδιαφέρεται για την διασφάλιση ποιότητας, τον σχεδιασμό ή την ανάπτυξη προϊόντων, την βελτίωση των διαδικασιών ή της παραγωγής, του προληπτικού ελέγχου των μηχανημάτων και της συνολικής διαχείρισης των ρίσκων.

Το εργαστήριο θα καλύψει τα εξής:

 1. Εισαγωγή στον FMEA
 • Συσχέτιση με το σχεδιασμό για Six Sigma (DFSS) και άλλες μεθοδολογίες σχετικές με τη ποιότητα
 • Το FMEA ως μέρος των Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (QMS – ISO 9001:2015)
 • Συσχέτιση FMEAs με APQP και IATF 16949:2016 (σχεδιασμένο ειδικά για την αυτοκινητοβιομηχανία)
 • Ορισμός και στόχος FMEA
 • Design FMEA
 • Process FMEA
 • Επισκόπηση του φύλλου εργασίας της FMEA
 • Οφέλη FMEA
 • Εισροές και εκροές FMEA
 1. Αξιολόγηση πιθανών αστοχιών – Η διαδικασία FMEA
 • Ορισμός και κατηγορίες τρόπων αποτυχίας
 • Εντοπισμός πιθανών τρόπων αποτυχίας
 • Παραδείγματα τρόπων αποτυχίας
 • Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων
 • Παραδείγματα αποτελεσμάτων
 • Βαθμολογία κρισιμότητας
 • Ορισμός Βαθμολογίας κρισιμότητας και Πίνακες
 • Προσδιορισμός των αιτιών
 • Μέθοδοι και κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των αιτιών
 • Εκτιμήσεις Αξιολόγησης
 • Ορισμός και πίνακες αξιολόγησης συμβάντων
 • Εντοπισμός στοιχείων ελέγχου
 • Τύποι σχεδιασμού και ελέγχου διαδικασιών
 • Ανίχνευση αξιολόγησης
 • Σχεδιασμός και πίνακες ανίχνευσης διεργασιών
 • Αξιολόγηση του κινδύνου
 • Ο αριθμός προτεραιότητας (RPN)
 • Ασκήσεις για την εκτέλεση των διαδικασιών FMEA
 1. Αντιμετώπιση πιθανών βλαβών – Η διαδικασία FMEA
 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης
 • Ανάθεση ευθύνης
 • Παρακολούθηση και επαναξιολόγηση
 • Διαχείριση κινδύνου σχεδιασμού για ένα έργο
 1. Σχετικές μεθοδολογίες
 • Fault tree analysis
 • Mistake proofing
 • Production control plans
 • Statistical Process Control (SPC)
 • Design for Assembly and Manufacturing DFA/M
 • 8D – Eight Disciplines of Problem Solving
 • FMEA softwares
 1. Υλοποίηση
 • Διαχείριση των FMEA
 • Σημαντικά κλειδιά για την επιτυχία υλοποίησης
 • Οργάνωση του FMEA στον οργανισμό σας

Μέθοδος και χώρος διεξαγωγής
Συνδυασμός των παρακάτω 2 μεθόδων:

-Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (moodle), κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην πλατφόρμα ανεβαίνουν εβδομάδιαίες εργασίες και οπτικοακουστικό υλικό προς μελέτη.

-Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (Cisco webex), κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνάντησης γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και video, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης του εκπαιδευτή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του (π.χ. ένα αρχείο παρουσίασης) στους συμμετέχοντες στη συνεδρία.

Διαθέσιμες θέσεις

Εισιτήριο

Standard
10 Left:
Ποσότητα
Τιμή 200.00
Early bird (Πληρωμή 21 ημέρες πριν)
2 Left:
Ποσότητα
Τιμή 180.00
Άνεργους ( κάρτα ανεργίας) /ΑμεΑ
2 Left:
Ποσότητα
Τιμή 180.00
Πολύτεκνους / Μέλη πολύτεκνης οικογένειας (4+)
2 Left:
Ποσότητα
Τιμή 180.00
Ομαδικές εγγραφές (5+)
2 Left:
Ποσότητα
Τιμή 180.00
Ποσότητα Σύνολο
error: Content is protected !!