Lean Six Sigma in Healthcare

Σύνολο θέσεων 130 (72 Left:)
Προσθεσε στο ημερολογιο

Date and Time:

29/04/2020 9:00 am - 03/05/2020 - 3:00 pm

04/05/2020 9:00 am - 10/05/2020 - 3:00 pm

11/05/2020 9:00 am - 17/05/2020 - 3:00 pm

18/05/2020 9:00 am - 24/05/2020 - 3:00 pm

25/05/2020 9:00 am - 31/05/2020 - 3:00 pm

Τόπος

Online

Μοιράσου αυτό το πρόγραμμα

Description

Lean Six Sigma in Healthcare – Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας που απασχολούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Είναι διεπιστημονικό και κατάλληλο για όλες τις βαθμίδες του προσωπικού της υγειονομικής περίθαλψης. Είναι συναφή με όσους ενδιαφέρονται για τη διαχείριση ενός έργου συνεχούς βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης ή βρίσκονται στη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών.

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Greece Lean Six Sigma, το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν καθ’όλη τη διάρκεια του COVID-19 στην ελληνική επικράτεια, χωρίς καμία δέσμευση ή προηγούμενη διαδικασία.

Εισηγήτρια

Βικτώρια Τσολίδου – Lean Six Sigma Master Black Belt – IASSC Accredited Training Associate™


Περιγραφή προγράμματος και στόχοι

Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα επιχειρηματικής βελτιστοποίησης και εταιρικής διοίκησης που έχει εφαρμογή σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, σε οποιαδήποτε μεγέθους επιχείρηση και σε οποιοδήποτε τμήμα.

Η μεθοδολογία Six Sigma (6σ) είναι ένας δομημένος τρόπος προσέγγισης για τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του κόστους. Χρησιμοποιεί μια σειρά από δοκιμασμένα και μοντέρνα εργαλεία από το χώρο του TQM (Total Quality Management), της Στατιστικής και του Lean Management. Εφαρμόζεται για πάνω από δύο δεκαετίες σε δομές υγείας όλου του κόσμου με θεαματικά αποτελέσματα.

Μεταξύ άλλων, έχουν αναφερθεί βελτιώσεις όπως:

 • Μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Μείωση των επανεισδοχών στα νοσοκομεία.
 • Εξάλειψη waste, βελτίωση της διακίνησης και μείωση των χρόνων αναμονής.
 • Βελτίωση της ασφάλειας και της ικανοποίησης των ασθενών.
 • Μείωση του υπερβάλλοντος αποθεματικού και το λειτουργικού κόστους.
 • Αναβάθμιση όλων των διεργασιακών ροών.
 • Μείωση σφαλμάτων και καθυστερήσεων.
 • Βελτίωση χωρητικότητας κλινών.
 • Βελτίωση δυναμικότητας εξυπηρέτησης επειγόντων περιστατικών.
 • Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Ο στόχος του εξ αποστάσεως σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες τη μεθοδολογία προσέγγισης DMAIC και τα επιμέρους εργαλεία μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων πρακτικών ασκήσεων και cases studies.


Περιεχόμενα εκπαίδευσης

 • Tί είναι η Λιτή διαχείριση
 • Τί είναι το Έξι Σίγμα
 • Πως μπορεί να βοηθηθεί το ελληνικό νοσοκομείο από το Lean Six Sigma
 • Αρχές Λιτής Διαχείρισης
 • Πηγές Σπατάλης και σύστημα ευταξίας
 • Έννοια της διεργασίας και της ανάλυσης δεδομένων
 • Κύκλος DMAIC
 • Προϋποθέσεις υλοποίησης συστήματος Lean Six Sigma
 • Case studies επιτυχημένων εφαρμογών

Μέθοδος και χώρος διεξαγωγής

-Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (moodle), κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το εκπαιδευτικό υλικό και η γλώσσα του προγράμματος είναι η αγγλική.


Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Εκπαίδευση 16 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους που εξασφαλίζουν στους ωφελούμενους αυτονομία και ευελιξία σε σχέση με τον χρόνο και τον ρυθμό μάθησης.

Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή που θα βρίσκεται αναρτημένο στη διάθεση των εκπαιδευόμενων στη διαδικτυακή διεύθυνση του Παρόχου του συστήματος τηλεκατάρτισης που θα ανακοινωθεί.


Πότε αρχίζει και πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα θα αρχίζει κάθε δύο εβδομάδες οπότε και η Greece Lean Six Sigma θα σας διαβιβάσει τους κωδικούς πρόσβασής σας στο Σύστημα Τηλεκατάρτισης.

Το Πρόγραμμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 4 εβδομάδων από την ημέρα έναρξης.

Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του Εκπαιδευόμενου.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα λάβετε σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Προγράμματος Κατάρτισης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής.

Έληξε
en_USEnglish