ΠΟΙΟΤΗΤΑ 4.0 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0

Σύνολο θέσεων 18 (11 Left:)
Προσθεσε στο ημερολογιο

Date and Time:

06/07/2020 9:00 am - 5:00 pm

Τόπος

Cisco Webex Platform,Online

Μοιράσου αυτό το πρόγραμμα

Description

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 4.0 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 –

Quality 4.0 in Industry 4.0 era


Στα χρόνια του ψηφιακού μετασχηματισμού οι οργανισμοί αλλάζουν με στόχο να ανταποκριθούν στις ραγδαίες εξελίξεις που φέρνει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το έξυπνο εργοστάσιο (smart factory), διασυνδέει με ευφυείς τεχνολογίες και σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους προμηθευτές της.

Η ποιότητα αλλάζει και μαζί της οι άνθρωποι και οι διεργασίες της. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που έγινε τον Αύγουστο του 2019 από το Αμερικάνικο Συμβούλιο για την Ποιότητα ( American Society for Quality) , το Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) και την BCG, ανέδειξε ότι η ποιότητα 4.0 χρειάζεται κάτι παραπάνω από τεχνολογία.

Σε αυτό το καινοτόμο σεμινάριο θα αναλυθούν όλες οι επερχόμενες αλλαγές και η σημασία τους για τον επαγγελματία της ποιότητας.


Θεματολογία

-Industry 4.0 και Ελληνικό Επιχειρείν

– Quality 4.0 και διαστάσεις του

– Big data & Advanced analytics και ο ρόλος της Ποιότητας

– Lean 4.0 and Six Sigma

– Agile product development και Agile Lean Six Sigma

– Kaizen 2.0

– ΣΔΠ και Industry 4.0

– Total Productive Maintenance + Industry 4.0 = TPM 4.0

– Procurement 4.0

– Human Resources 4.0

– Quality Manager of Future

– Δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον

– Σχεδιασμός στρατηγικής Quality 4.0 για τις ελληνικές επιχειρήσεις

-Αξιολόγηση οργανισμού ετοιμότητας (Assessing your organizational Readiness)

– Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής

– Επόμενα βήματα – Επόμενες δράσεις


Μέθοδος και χώρος διεξαγωγής
Συνδυασμός των παρακάτω 2 μεθόδων:

-Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (moodle), κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην πλατφόρμα ανεβαίνουν εβδομάδιαίες εργασίες και οπτικοακουστικό υλικό προς μελέτη.

-Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (Cisco webex), κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή, από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνάντησης γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και video, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης του εκπαιδευτή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του (π.χ. ένα αρχείο παρουσίασης) στους συμμετέχοντες στη συνεδρία.

Έληξε
en_USEnglish