Η πιστοποίηση Managing Projects and Portfolios with Microsoft PPM 70-348 γίνεται retired στις 31 Δεκεμβρίου.

This exam retires on December 31, 2019. A replacement exam may be available. To learn more, visit our blog: https://www.microsoft.com/en-us/learning/community.aspx and review our Exam Retirement posts. Note: Exams retire at 11:59 PM Central Standard Time

Δείτε παραπάνω λεπτομέρειες εδώ

Categories: News

en_USEnglish
Skip to content