Οι υπηρεσίες μας

Authoring tools : Articulate Storyline 360, Articulate Rise, Moodle Cloud

Video, Animation & Comics: CreateStudio, Vyond, Powtoon, Plotagon, Openshot, Animoto, Toonly, Pixton,

Interactive content: Wordwall, Canvas, Genial.ly, H5P

Polls: Google forms, Slido, Mentimeter, Surveymonkey

Gamified Response system: Quizlet, Kahoot, Quizizz

Social Learning: Padlet, Flip, Jamboard

Classroom management system: Moodle, Google classroom, Class Dojo, Edmondo, MS Teams

Visual collaboration platforms: Miro, Mural

Video conference: Cisco Webex, Zoom, MS teams, Google Meet, Skype

Instructional design: Needs analysis, Content analysis, Training, Learning theories

Presentations: Powerpoint, Google Slides, Prezi, Nearpod

Δημιουργούμε αξιόπιστα και μοντέρνα εκπαιδευτικά εγχειρίδια σε θέματα ανάπτυξης επιχειρησιακών δεξιοτήτων σχετικές με την εξειδίκευση μας προς εσωτερική χρήση εταιρειών.

Το εκπαιδευτικό υλικό μας είναι εναρμονισμένο με τις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων. Πέρα από τη σχετική θεωρία, περιλαμβάνει διαδραστικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, πίνακες και λοιπά εκπαιδευτικά βοηθήματα που εξατομικεύουν την εμπειρία της μάθησης, και ταυτόχρονα την ενισχύουν.

Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού προσφέρεται ως ανεξάρτηση υπηρεσία ή ως συμπληρωματική της Εκπαίδευσης.

Μελετάμε τις ανάγκες σας αλλά και τον ανταγωνισμό και σας προτείνουμε τις κατάλληλες e-learning πλατφόρμες απολύτως προσαρμοσμένες στα μέτρα σας. Σχεδιάζουμε την πλατφόρμα και αναπτύσσουμε το εκπαιδευτικο υλικό ανάλογα με τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.

Η Greece Lean Six Sigma σε συνεργασία με μεγάλους φορείς διοργανώνει κάθε ακαδημαϊκό έτος περιορισμένο αριθμό ανοιχτών σεμιναρίων. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτής της κατηγορίας, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλοι όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στις σχετικές θεματολογίες. Δημιουργουμε πρωτότυπα και ευχάριστα σεμινάρια που θα σας ενδυναμώσουν και θα σας μείνουν αξέχαστα!

Παρέχουμε μέσω εναλλακτικών και ευέλικτων σύστηματων εκπαίδευσης προγράμματα κατάρτισης αντιστοίχου επιπέδου. Ως πιστοποιημένοι Moodle Course Creators έχουμε σχεδιάσει πρωτότυπα διαδραστικά εξ αποστάσεως προγράμματα με ευέλικτη δομή με στόχο την πολυμορφική εκπαίδευση.

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών

Ανάπτυξη ομάδας εσωτερικών εκπαιδευτών

Διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών workshops με gamification.

Προσφέρουμε υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@greeceleansixsigma.gr ή στο +30 231 231 5681
en_USEnglish
Skip to content