Αλλαζει η διαδικασια πιστοποιησης του IASSC

Αλλάζει η διαδικασία πιστοποίησης του IASSC   Σύμφωνα με την ανακοίνωση του International Association Six Sigma Certification, οι κάτωθι αλλαγές θα εφαρμοστούν από την 1η Μαρτίου 2017: Θα εισαχθεί ένα νέο σύστημα επαναπιστοποίησης κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Όλες οι νέες πιστοποιήσεις θα πρέπει να επαναπιστοποιούνται κάθε τρία χρόνια Read more…

The International Association for Six Sigma Certification - IASSC

The International Association for Six Sigma Certification – IASSC

  1.0 The International Association for Six Sigma Certification – IASSC Η Διεθνής Ένωση Πιστοποίησης Lean Six Sigma είναι μια επαγγελματική ένωση αφιερωμένη στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των προτύπων Lean Six Sigma. Ο Οργανισμός IASSC είναι ο μόνος ανεξάρτητος  φορέας τρίτου τύπου πιστοποίησης Lean Six Sigma που δεν παρέχει εκπαίδευση ή συμβουλευτικές υπηρεσίες εξασφαλίζοντας Read more…

en_USEnglish
Skip to content