Αλλαζει η διαδικασια πιστοποιησης του IASSC

Αλλάζει η διαδικασία πιστοποίησης του IASSC   Σύμφωνα με την ανακοίνωση του International Association Six Sigma Certification, οι κάτωθι αλλαγές θα εφαρμοστούν από την 1η Μαρτίου 2017: Θα εισαχθεί ένα νέο σύστημα επαναπιστοποίησης κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Όλες οι νέες πιστοποιήσεις θα πρέπει να επαναπιστοποιούνται κάθε τρία χρόνια με στόχο την διατήρηση της
-> Continue reading Αλλαζει η διαδικασια πιστοποιησης του IASSC

The International Association for Six Sigma Certification - IASSC

The International Association for Six Sigma Certification – IASSC

  1.0 The International Association for Six Sigma Certification – IASSC Η Διεθνής Ένωση Πιστοποίησης Lean Six Sigma είναι μια επαγγελματική ένωση αφιερωμένη στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των προτύπων Lean Six Sigma. Ο Οργανισμός IASSC είναι ο μόνος ανεξάρτητος  φορέας τρίτου τύπου πιστοποίησης Lean Six Sigma που δεν παρέχει εκπαίδευση ή συμβουλευτικές υπηρεσίες εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία διεξαγωγής των
-> Continue reading The International Association for Six Sigma Certification – IASSC