Lean six sigma yellow belt

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων μας πολλοί είναι αυτοί που μας ρωτούν σε ποιόν φορέα να δώσουν εξετάσεις. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να αναλύσουμε τα 2 Body of knowledge σχετικά με τα πεδία γνώσης. Και οι δυο φορείς βασίζονται με την ταξινομία διδακτικών στόχων του Bloom ( 2001).

H ανάλυση μας θα βασιστεί στην συγκριτική μελέτη των θεματικών αφού κάνουμε μια γενική επισκόπηση:

Kάνοντας μια πρωτογενής ανάγνωση των δύο οδηγών γνώσεων, εύκολα μπορεί να οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα ότι o ASQ ενσωματώνει καί τις 5 φάσεις του κύκλου DMAIC ενός Lean Six Sigma έργου ενώ ο IASSC μόνο τις τρείς φάσεις D M C.Κάνοντας μια πιό προσεκτική ανάλυση όμως, θα διαπιστώσει κανείς ότι πολλά από τα εργαλεία που αναφέρονται στον ASQ στις 2 φάσεις που απουσιάζουν, συμπεριλαμβάνονται σε προγενέστερες φάσεις του IASSC.

Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά:

[easy-pricing-table id=”194″]

Aπό τα παραπάνω λοιπόν συμπεραίνουμε ότι ουσιαστικά οι δύο οδηγοί έχουν παρόμοια θεματολογία με ελάχιστες εξαιρέσεις που θα συνοψίσουμε εδώ:

O ASQ μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την δομή της ομάδας και την εξέλιξη της σύμφωνα με το μοντέλο Tuckman καθώς και για τους τρόπους λήψης αποφάσεων της ομάδας. Επικεντρώνεται επίσης σε κάποιες τεχνικές και εργαλεία διοίκησης έργου όπως το WBS ή το Gantt chart καθώς και στους τρόπους συλλογής δεδομένων. Κάνει μία εισαγωγή στην συσχέτιση και παλινδρόμηση και στον έλεγχο υποθέσεων ενώ αναφέρεται στο θεμελιώδη κύκλο του Deming  PDCA . Επίσης αναφέρεται στα διαγράμματα ελέγχου και την σημασία τους για την τελευταία φάση.

Ο IASSC επικεντρώνεται περισσότερο στη Λιτή διαχείριση, αναφέροντας τεχνικές τόσο στο define όσο και στο control phase, στην ανάλυση ικανότητας διεργασίας και στους δείκτες αυτής, στην γραφική απεικόνιση των αναλύσεων που κάνουμε κατά την φάση της μέτρησης.

Πολύ σημαντικό εδώ λοιπόν είναι να αναφέρουμε το γεγονός ότι έχουμε δει στην παγκόσμια αγορά να κυκλοφορούν εκπαιδεύσεις  Lean Six Sigma Yellow Belt λίγων ωρών ή 2-3 ημερών. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί κατά την επιλογή φορέα εκπαίδευσης διότι τις περισσότερες φορές, γίνεται μία απλή αναφορά των κύριων σημείων με αποτέλεσμα όταν έρθει η ώρα των εξετάσεων αρκετοί να αποτυγχάνουν.

Η προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης τόσο από τον ΙΑSSC όσο και από την εμπειρία μας είναι 40 διδακτικές ώρες. Μην υποτιμάτε την πρώτη ζώνη, διότι η ύλη της είναι περίπου το μισό της πράσινης ζώνης ( δεύτερο επίπεδο) και είναι συναθροιστική, δηλαδή στο επόμενο επίπεδο πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά και τα εργαλεία του προηγούμενου επιπέδου.

Το πιο σημαντικό δε όλων, είναι να μπούμε σε διαδικασία υλοποίησης ενός Lean Six Sigma έργου ήδη από την πρώτη ημέρα εκπαίδευσης.

Δείτε τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα με όλες τις λεπτομέρειες των εξετάσεων:

[easy-pricing-table id=”191″]

Η Greece Lean Six Sigma εφαρμόζει στα προγράμματα της ενοποιημένη διδακτική προσέγγιση καλύπτοντας πλήρως το θεματολόγιο και των δύο φορέων αφήνοντας την επιλογή σε εσάς.

Επίσης είμαστε ο μοναδικός ελληνικός φορέας διαπιστευμένος σε training & coaching για όλη την Ευρώπη από τον ΙΑSSC ως training associates. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Εδώ μπορείτε να  δείτε τα προγράμματα μας σχετικά με το πρώτο επίπεδο καθώς και να εγγραφείτε στο newsletter μας ώστε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις.

Eσείς τί ερωτήσεις έχετε σχετικά με τις εξετάσεις ή τη μεθοδολογία; Θα χαρούμε να σας απαντήσουμε!

 

Βιβλιογραφία

Huitt, W. (2011). Bloom et al.’s taxonomy of the cognitive domain. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved [10-March-2016], from http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/bloom.html [pdf]

Mind Tools (2015). Forming, storming, norming and performing. Understanding the Stages of team formation  Retrieved [10-March-2016], from http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/bloom.html 

ASQ (2015) Plan, do, check, act (PDCA) cycle Excerpted from Nancy R. Tague’s The Quality Toolbox, Second Edition, ASQ Quality Press, 2004, pages 390-392. Retrieved [10-March-2016], from  http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html

IASSC : www. iassc.org

ASQ: www. asq.org


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish