Αλλάζει η διαδικασία πιστοποίησης του IASSC

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του International Association Six Sigma Certification, οι κάτωθι αλλαγές θα εφαρμοστούν από την 1η Μαρτίου 2017:

Θα εισαχθεί ένα νέο σύστημα επαναπιστοποίησης κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Όλες οι νέες πιστοποιήσεις θα πρέπει να επαναπιστοποιούνται κάθε τρία χρόνια με στόχο την διατήρηση της γνώσης και την πιστοποίηση αυτής.

 

Εξετάσεις επαπιστοποίησης.

Επαναπιστοποίηση Black Belt : 75 ερώτησεις με κλειστό βιβλίο, διάρκειας 2 ωρών. Η εξέταση περιλαμβάνει περίπου 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού / λάθους ερωτήσεις από κάθε σημαντική ενότητα του IASSC Lean Six Sigma Black Belt Body of knowledge. O εξεταζόμενος  πρέπει να επιτύχει μια ελάχιστη βαθμολογία ίση με το 70%. Χρέωση Επαναπιστοποίησης: $ 235.

Επαναπιστοποίηση Green Belt : 50 ερώτησεις με κλειστό βιβλίο, διάρκειας 1,5 ώρας. Η εξέταση περιλαμβάνει περίπου 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού / λάθους ερωτήσεις από κάθε σημαντική ενότητα του IASSC Lean Six Sigma Green Belt Body of knowledge. O εξεταζόμενος  πρέπει να επιτύχει μια ελάχιστη βαθμολογία ίση με το 70%. Χρέωση Επαναπιστοποίησης: $ 175.

Επαναπιστοποίηση Yellow Belt : 30 ερώτησεις με κλειστό βιβλίο, διάρκειας 1  ώρας. Η εξέταση περιλαμβάνει περίπου 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού / λάθους ερωτήσεις από κάθε σημαντική ενότητα του IASSC Lean Six Sigma Υellow Belt Body of knowledge. O εξεταζόμενος  πρέπει να επιτύχει μια ελάχιστη βαθμολογία ίση με το 70%. Χρέωση Επαναπιστοποίησης: $ 115.

* Οι εξετάσεις επαναπιστοποίησης θα πρέπει να διεξάχθούν πριν να παρέλθει η ημερομηνία λήξης. Όλοι έχουν δικαίωμα να καθήσουν σε εξετάσεις  επαναπιστοποίησης 2 φορές με ελάχιστο χρονικό διάστημα δυο εβδομάδων μεταξύ τους. 

* Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει “IASSC Εξετάσεις Πιστοποίησης” πριν από την 1η Μαρτίου, 2017 θα είναι “grandfathered”, και “current” και θα αναφέρονται με τον ακόλουθο τρόπο:

John Doe, Certified 01/01/2009, Current *
* Professional has received a Grandfathered Certification Status.

Oι Certified Professionals που θα προτιμούσαν να μην διατηρήσουν μια Grandfathered κατάσταση μπορεί να το κοινοποιήσουν στον IASSC και θα είναι ικανοί για Επαναπιστοποίηση σύμφωνα το νέο Σύστημα Ταξινόμησης.

* Επαναπιστοποιημένοι επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες που επιτυγχάνουν στην Επαναπιστοποίηση θα λάβουν ένα ενημερωμένο πιστοποιητικό (ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) που αντικατοπτρίζει την επιτυχή επαναπιστοποίηση. Ο αριθμός Πιστοποίησης και το Προφίλ του Επαγγελματία θα ενημερωθεί στο Μητρώο Πιστοποίησης του IASSC με Τρέχουσα κατάσταση για 3 χρόνια από την ημερομηνία της Επαναπιστοποίησης.

Εαν έχετε απορίες για το νέο σύστημα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@greeceleansixsigma.gr

 

Πηγή

Recertification

Categories: News

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
Skip to content